รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

Download

  • ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  • ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘