รูปภาพประกอบ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 1”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เพื่อกา...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้พิการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการพัฒนานโยบายของแพลตฟอร์ม “National Single Window”

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการพัฒนานโยบ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสมาคมธนาคารไทย ภาคเอกชน 3 สถาบัน และ ก.พ.ร. พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าด้านดิจิทัลระหว่างประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสมาคมธนาคารไทย ภาคเอกชน 3 สถาบัน และ ก.พ.ร. พัฒนาแพลตฟอร์...

ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพลงพื้นที่สระแก้ว หารือแนวทางการพัฒนาเกษตรดิจิทัล พร้อมเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่

ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพลงพื้นที่สระแก้ว หารือแนวทางการพัฒนาเกษตรดิจิทัล พร้อมเ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “เทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “เทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี” ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนต...

ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในชุมชน

ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจ...

กระทรวงดิจิทัลฯ ห่วงใยผู้ประสบภัย เร่งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

กระทรวงดิจิทัลฯ ห่วงใยผู้ประสบภัย เร่งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมใ...

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน Line x AP Stop Fake News Campaign

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน Line x AP Stop Fake News Campaign...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 3 ปี

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 3 ปี ...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจ...

1